Editorial


Donada la falta de publicacions científiques a les terres dels Pirineus occidental al Museu de les Papallones de Catalunya ens varem proposar crear-ne una, amb els mitjans mínims per créixer en el temps.
Desprès d'un període de consultes, converses amb científics del país i temps per a la creació creació del logos, inscripció en Dipòsit Legal i ISSN, varem passar a l'etapa de maquetació i, finalment, la tenim al carrer.
L'hem creat en dos suports, digital i en paper.
La llengua del títol es en llatí, com es pot comprovar, i els articles podran ser escrits en qualsevol llengua que es pugui escriure amb l'alfabet romà, sense més limitació.
Esperem que cobreixi un buit d'aquesta temàtica a les terres de Lleida, i concretament als Pirineus, la qual cosa dona una imatge irreal del volum de treballs que es fan en aquest territori, que son molts i importants.
Esperem que aquest projecte es converteixi en un pal de paller on s'han de sumar més projectes similars.