Publicar un treball

Per publicar un treball aquest ha d'estar escrit en qualsevol llengua que s'escrigui l'alfabet romà, el més emprat al món.
Les fotografies hauran de ser de la millor qualitat, preferiblement a 300ppp i perfil de color RGB. Cal evitar el sRGB que es un perfil reduït que no garanteix reproduccions correctes de color.
La majoria de càmeres actuals permeten registrar en aquest perfil.
Per enviar treballs i qualsevol consulta cal fer-ho a museu@papallones.net. També podeu fer consultes al telèfon del Museu 973 620 743.


Para publicar un trabajo ha de estar escrito en cualquier lengua que utilice el alfabeto romano, el más utilizado en el mundo.
Las fotografías habrán de ser de la máxima calidad, preferiblemente a 300ppp y perfil RGB. Se ha de evitar el sRGB que és un perfil reducido que no garantiza reproducciones fieles. La mayoría de cámaras actuales permiten registrar bajo este perfil.
Para enviar textos y cualquier consulta se ha de hacer por mail a museu@papallones.net o por teléfono al Museu 973 620 743.


Pour poster un travail doit être rédigé dans une langue qui utilise l'alphabet romain, le plus utilisé dans le monde.
Les photographies doivent être de la plus haute qualité, et de préférence 300dpi profil RGB. Il faut donc éviter de sRGB és un profil réduit qui ne garantit pas des reproductions fidèles. La plupart des appareils actuels permettent la prise de vue sous ce profil.
Pour envoyer des textes et des enquêtes seront effectuées par mail museu@papallones.net, ou par téléphone du Museu +34 973620743.